Frågor & Svar

Här återfinns svar på vanliga frågor om bland annat däck,

fälgar, lagar och förordningar.


Vilket är bäst dubbat eller odubbat?
Vilka regler gäller för släpvagn vid vinterväglag?
Under vilken period gäller vinterdäckslagen?
Vilka mönsterdjup gäller?
När får jag lov att använda allrounddäck/allvädersdäck/friktionsdäck/åretruntdäck?
Vad är skillnaden mellan hjulinställning och balansering och när behövs vad?
Vad menas med hastighetsklassade däck & vad gäller?
Hur många mil håller mina nya däck?
Håller regummerade däck för höga hastigheter?
Varför bör man köra på sommardäck under sommarhalvåret?

Fråga: Vilket är bäst dubbat eller odubbat?

Svar: Det beror på vilket användningsområde bilen ska brukas.

Dubbade vinterdäck är alltid säkrast på vintern. Bromssträckan vid halt väglag (is) är betydligt kortare jämfört med odubbade vinterdäck, det kan skilja så mycket som upp till halva bromssträckan! Bromssträckan vid torrt väglag är jämlikt med odubbade vinterdäck.


Norrland – nästan alla norrlänningar kör på dubbat trots att odubbade däck fungerar nästan lika bra på snöklädda vägar, de är väl förberedda för vintern och har tänkt att hålla sig på vägen. I Norrland rekommenderar vi dubbdäck!

Skåne – I Skåne sker vid första halkan vart år ett 50-tal avåkningar oftast på grund av att sommardäck använts. I Skåne är det ofta barmark eller isgata (underkylt regn) och vid is är dubbade däck absolut det säkraste. I Skåne rekommenderar vi därför dubbdäck!

Övriga Landet – I övriga landet rekommenderar vi dubbdäck för säkerhetens skull!

Utlandet – I Tyskland exempelvis är dubbdäck förbjudet och därför rekommenderar vi odubbade vinterdäck vid körning i centraleuropa.

Till toppen

Fråga: Vilka regler gäller för släpvagn vid vinterväglag?

Svar: Släpen skall vara utrustad med vinterdäck vid vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars. Om fordonet som framför släpen är utrustad med dubbdäck, i sådana fall måste också släpen vara utrustad med dubbdäck.
Till toppen

Fråga: Under vilken period gäller vinterdäckslagen?

Svar: Det är krav att använda vinterdäck med mellan 1 december och 31 mars då vinterväglag råder (snö eller halka eller risk för snö eller halka).

Det är tillåtet att använda dubbdäck mellan 1 oktober och 15 april.

Till toppen

Fråga: Vilka mönsterdjup gäller?

Svar: Under perioden då det är krav på vinterdäck skall samtliga däck; sommardäck, friktionsdäck och dubbdäck ha minst 3 mm mönsterdjup vid vinterväglag. Regeln gäller även för utländskt registrerade bilar.

Övrig tid samt då vinterväglag ej råder gäller att däck måste ha 1.6 mm mönsterdjup, detta gäller även för vinterdäck som brukas under denna tid.

Till toppen

Fråga: När får jag lov att använda allrounddäck/allvädersdäck/friktionsdäck/åretruntdäck?

Svar: Allrounddäck/Allvädersdäck/Friktionsdäck/Åretruntdäck är namn som ofta används i talspråk för beskrivning av samma typ av däck men det är faktiskt skillnader. Allvädersdäck och Åretruntdäck finns egentligen inte men används ofta i talspråk för beskrivning av Allrounddäck eller Friktionsdäck men vad är skillnaden mellan dessa typer?

Allrounddäck finns speciellt framtaget för terränggående fordon och är avsett för många olika typer av terräng (lera, grus, gräs, asfalt mm.). Dessa däck får oftast endast framföras vid sommarväglag om annat inte specificerats av tillverkaren.

Friktionsdäck är dubbfria vinterdäck tillverkat med ett speciellt vintergummi som tål låga temperaturer. Dessa däck är speciellt framtagna för vinterväglag men får även framföras vid sommarväglag.

Till toppen

Fråga: Vad är skillnaden mellan hjulinställning och balansering och när behövs vad?

Svar: Balansering är viktkompensation av däck och fälg i kombination och detta görs för att det inte ska skaka i ratten eller vibrera i stolarna när fordonet framförs.

Hjulinställning är inställning och kontroll av diverse hjulvinklar på fordonet. Om däcken sliter snett eller om fordonet ”drar” åt något håll behövs i allmänhet en hjulinställning. Om fordon framförs en längre tid med felaktig hjulinställning kan detta leda till obalans i hjulen på grund av ojämnt slitage. Operationen tar ca 30-75 min beroende på vad det är för fordon och hur mycket justeringarna sitter fast.

Till toppen

Fråga: Vad menas med hastighetsklassade däck & vad gäller?

Svar: För bilar från och med 1997 gäller något som heter helbilsgodkännande, det innebär att bilen endast får framföras så som specificerats av tillverkaren och godkänts av diverse myndigheter. Bland annat måste bilen vara utrustad med däck som minst tål en hastighet av bilens teoretiska toppfart. Vid användning av vinterdäck behöver emellertid bilen inte vara utrustad med avsedd hastighetsklass. Vilken hastighetsklass som gäller framgår av registreringsbevisets tilläggsblad.
Till toppen

Fråga: Hur många mil håller mina nya däck?

Svar: I korthet:
Däckslitage beror på en mängd olika faktorer: biltyp, däckfabrikat, däckmönster, däcktyp, körstil, lufttryck, typ av asfaltsbeläggning, temperatur, väder och väglag.

Detaljerat:
Fordon med högt vridmoment sliter mer däck, detta märks i synnerhet då fordonet drivs av framhjulen. Olika däckfabrikat kan använda olika typer av gummiblandning, billig gummiblandning bidrar ofta till snabbare slitage. Däck med lågt rullmotstånd har i allmänhet längre livslängd. Extrema däck för sportbilar har mjukare gummi för optimalt fäste även vid höga påfrestningar och hastigheter, på grund av de extrema egenskaperna minskar den teoretiska livslängden något. Lugn och planerad körning ökar livslängden på däcken. Ett högre lufttryck ökar oftast livslängden på däcken. Extremt höga temperaturer bidrar till ökat slitage.

Ok det låter ju bra men hur långt blir det för mig som kör ”normalt” med min ”vanliga” bil utrustad med ”standarddäck”?

Det beror på! Vad är normal körning egentligen, det är ju individuellt och då är vi tillbaka till dem olika faktorerna som spelar in. Men för att svara på frågan ovan så ligger det oftast mellan 15 000 km och 60 000 km beroende på vad man menar med ”normal” körning, motorstyrka på fordonet, och var och när fordonet framförs.


Till toppen

Fråga: Håller regummerade däck för höga hastigheter?

Svar: Myndigheterna ställer samma krav på regummerade däck som på nya däck. Nya märken och/eller storlekar på däck måste genomgå myndigheters tester och får endast komma ut på marknaden efter godkännande från dessa institutioner.

Vid testerna säkerställs bland annat att däcket tåler den belastning och hastighet tillverkaren önskar typgodkänna däcket med. Seriösa tillverkare av nya och regummerade däck önskar i allmänhet typgodkänna däck i enlighet med biltillverkarnas föreskrifter.

Svaret på frågan lyder därför: Regummerade däck är ofta typgodkända för samma hastigheter och belastningskapacitet som nya däck.
Till toppen

Fråga: Varför bör man köra på sommardäck under sommarhalvåret?

Svar: "Det är dåligt för privatekonomin och för trafiksäkerheten att köra på dubbfria vinterdäck [allvädersdäck i talspråk] på sommaren.... Vinterdäcken ska fungera när det är kallt och vinterväglag. Den mjukare gummiblandningen i vinterdäcken gör att vinterdäcken slits fortare samt ofta har längre bromssträcka och sämre grepp sommartid" (Däckbranschens Informationsråd, våren 2004).
Till toppen

Våra Butiker

 

1. Malmö

 

2. Staffanstorp

 

3. Löddeköpinge

 

4. Hörby

 

 

 

Frågor & Svar